logo.jpg
ГРАД БЕОГРАД
Градска управа града Београда
Секретаријат за јавне приходе
Добродошли на почетну страницу Интернет презентације Секретаријата за јавне приходе!
 
Секретаријат обавља послове који се односе на: утврђивање, контролу и наплату изворних јавних прихода буџета Града и буџета градских општина за које је надлежан у складу са прописима и на процену тржишне вредности непокретности у складу са Законом о јавној својини, у поступцима принудне наплате пореског дуга, као и процену непокретности које су у својини града Београда.
 
Послови утврђивања, контроле и наплате годишњег пореза на имовину, локалних комуналних такси, накнаде за заштиту и унапређивање животне средине и других изворних јавних прихода за које је Секретаријат надлежан у складу са посебним прописом, врше се у оквиру одељења на подручју свих градских општина.
 
Одељења за подручја градских општина раде са странкама сваког радног дана од 8 до 14, а средом од 8 до 18.30 часова
 
У згради на Тргу Николе Пашића бр. 6 обављају се послови координације рада одељења за подручја градских општина, пореског рачуноводства, редовне и принудне наплате, подношења захтева за покретање пореско прекршајног поступка, процене тржишне вредности непокретности.
 
Кориснички сервис

ОБАВЕШТЕЊЕ!

ОБАВЕШТАВАМО ГРАЂАНЕ ДА СЕ ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ, ОД 10. ФЕБРУАРА 2019. ГОДИНЕ, НАЛАЗИ НА ЗВАНИЧНОЈ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ ГРАДА БЕОГРАДА (Градска власт/Градска управа/Секретаријат за јавне приходе).

Претрага зона за потребе утврђивања пореза на имовину, преко адресе непокретности, доступна је на страници: ПРЕТРАГА ЗОНА.

УПИТ СТАЊА и ЕЛЕКТРОНСКО ПОДНОШЕЊЕ ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА обвезници могу извршити преко интернет портала Јединственог информационог система локалне пореске администрације на којој се налази упутство о начину пријављивања на систем.

Информације на овој страници ће бити доступне до 30.јуна 2019.године, након чега ће се налазити само на наведеној интернет презентацији Секретаријата за јавне приходе.

Контакти