logo.jpg
ГРАД БЕОГРАД
Градска управа града Београда
Секретаријат за јавне приходе
Добродошли на почетну страницу Интернет презентације Секретаријата за јавне приходе!
 
Секретаријат обавља послове који се односе на: утврђивање, контролу и наплату изворних јавних прихода буџета Града и буџета градских општина за које је надлежан у складу са прописима и на процену тржишне вредности непокретности у складу са Законом о јавној својини, у поступцима принудне наплате пореског дуга, као и процену непокретности које су у својини града Београда.
 
Послови утврђивања, контроле и наплате годишњег пореза на имовину, локалних комуналних такси, накнаде за заштиту и унапређивање животне средине и других изворних јавних прихода за које је Секретаријат надлежан у складу са посебним прописом, врше се у оквиру одељења на подручју свих градских општина.
 
Одељења за подручја градских општина раде са странкама сваког радног дана од 8 до 14, а средом од 8 до 18.30 часова
 
У згради на Тргу Николе Пашића бр. 6 обављају се послови координације рада одељења за подручја градских општина, пореског рачуноводства, редовне и принудне наплате, подношења захтева за покретање пореско прекршајног поступка, процене тржишне вредности непокретности.
 Корисник
Лозинка
 

Напомена: програмски систем разликује велика и мала слова, тј. КОРИСНИК није исто што и корисник.ЛОЗИНКА СЕ МОРА ПРЕУЗЕТИ НЕПОСРЕДНО У ЈЕДНОМ ОД ОДЕЉЕЊА СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ, БЕЗ ОБЗИРА НА ПОДНЕТ ЗАХТЕВ ПРЕКО ИНТЕРНЕТА.
Кориснички сервис

УПУТСТВО ЗА ДОБИЈАЊЕ КОРИСНИЧКОГ НАЛОГА И ЛОЗИНКЕ

· Захтев за отварање корисничког налога и лозинке може се поднети:
1. преко Интернета захтев за отварање корисничког налога
2. предајом попуњеног обрасца захтева у било ком општинском одељењу Секретаријата за јавне приходе.

· Кориснички налог и лозинку за коришћење on-line упита стања обвезник или лице које он овласти, ИСКЉУЧИВО ПРЕУЗИМА НЕПОСРЕДНО у било ком општинском одељењу Секретаријата за јавне приходе. Овлашћење за физичко лице мора бити оверено од стране јавног бележника, а овлашћење за правно лице мора бити печатирано и потписано од стране одговорног лица фирме.

· Обвезник који је добио кориснички налог и лозинку, у апликацији може сам да промени лозинку. Ако обвезник заборави или изгуби лозинку коју је добио или сам одредио променом лозинке, мора доћи искључиво у одељење у коме је издат кориснички налог и лозинка (лично или овлашћеном лицу), како би му била издата нова лозинка. Том приликом обвезник или овлашћено лице мора попунити захтев за доделу нове лозинке.


ПРЕТРАГУ ЗОНА ЗА ПОТРЕБЕ УТВРЂИВАЊА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ, ПРЕКО АДРЕСЕ МОЖЕТЕ ИЗВРШИТИ НА СТРАНИЦИ ПРЕТРАГА ЗОНА


РЕФЕРЕНТНА КАМАТНА СТОПА НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ

Новости
11.01.2019.
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИKА О ОБРАСЦИМА ПОРЕСKИХ ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ више
30.11.2018.
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ЗА 2019. год више
20.11.2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ – Секретаријат за јавне приходе обавештава све кориснике упита стања преко WEB-a више
09.11.2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ – Уплата четвртог квартала годишњег пореза на имовину за 2018. годину више
Преузимања
 Градске одлуке:
 Пореске пријаве:
Контакти